ΓΡΑΜΜΕΝΗ 2011

ΓΡΑΜΜΕΝΗ 2011

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Σάββατο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γραμμένη     25/01/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                 Αρ. Πρ: 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ:
Κ. Δήμαρχο Δήμου Μακρακώμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
                                 Β) ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
      ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΡΑΜΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
      ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ»

Κύριε Δήμαρχε ξεκινάμε τις προτάσεις μας με τις εξαγγελίες που κάνατε προεκλογικά τις οποίες θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πραγματοποιηθούν.
1.      Μονόπλευρη πεζοδρόμηση Γραμμένης – Καστριού.
2.      Δωρεάν Internet στο χωριό.
3.      Φωτοβολταϊκός Σταθμός για δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα.
4.      Κατασκευή γεφυριού για την ένωση των δύο  πλευρών του κάμπου.

Πέραν των δεσμεύσεων, ως Τοπικό Συμβούλιο τα προτεινόμενα έργα είναι τα κάτωθι:

Α. Τομέας Υδάτων
Ύδρευση
1.      Επέκταση του αγωγού ύδρευσης με σωλήνα τύπου Φ110 από την Τοπική Κοινότητα Καστριού έως τη δεξαμενή του χωριού μας (μήκους 3 χιλιομέτρων περίπου) και υδροδότηση του χωριού από τις πηγές του Πύργου Υπάτης.
2.      Επέκταση Δικτύων ύδρευσης και αντικατάσταση τμημάτων παλαιών Δικτύων.
Άρδευση
1.      Αποπεράτωση τσιμενταύλακα. Η κατασκευή τσιμενταύλακα υπάγεται στο έργο «Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου – Ριζαύλακας» που χρηματοδοτήθηκε από το Ο.Π.Α.Α.Χ. για τις ανάγκες άρδευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Γραμμένης, Αρχανίου και Μάκρης, για τη μεταφορά νερού από τον Σπερχείο προς τη δεξαμενή άρδευσης, όμως έμεινε ημιτελές λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Για την ολοκλήρωση απαιτείται κατασκευή τσιμενταύλακα 150 μέτρων. Κόστος κατασκευής 25.000€ .
2.      Επεκτάσεις Αρδευτικών Δικτύων.
Α) Θέση Στρώματα    (900 μέτρα).
Β) Αγία Παρασκευή   (600 μέτρα).
Γ) Θέση Καμπίτσι έως Προφήτη Ηλία   (600 μέτρα).
Δ) Θέση Μαυραλή   (600 μέτρα).
3.      Ανόρυξη νέας γεώτρησης προς αντικατάσταση της γεώτρησης Μαυρόι.
4.      Εγκατάσταση τηλεχειρισμού στη δεξαμενή Κούκος.
5.      Προμήθεια τριάντα (30) υδρομέτρων και τοποθέτησή τους στις βάνες που δεν υπάρχουν.


Λοιπά Δίκτυα
1.      Επέκταση δικτύων Όμβριων υδάτων.
Α) Από οικία Δημήτριου Αντωνίου έως οικία Οδυσσέα Κυριόπουλου.
Β) Από οικία Αγγελικής Νερολή έως οικία Νικόλαου Δελημάρα.
2.      Διάνοιξη Αποστραγγιστικών τάφρων στις εκτάσεις του αναδασμού του 1987, διότι με την παρέλευση 23 ετών σε πολλά σημεία έγινε μπάζωμα με συνέπεια τα νερά να μην διοχετεύονται όπως προβλέπεται και να έχουμε διοχέτευση των νερών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και καταστροφή των καλλιεργειών.
3.      Υδρομάστευση της βρύσης Μέλεγος και μεταφορά του νερού στη θέση Γιανιτσάρενα.
4.      Υδρομάστευση της πηγής στη θέση Κοτρώνι και μεταφορά του νερού στη θέση Πατρώνα (Φιστικιές Γριβογιάννη Ηλία).
5.      Υδρομάστευση της πηγής στη θέση Παλιόβρυση και μεταφορά του νερού στη θέση Γιούρτια (οικία Καραμέρη Πολύκαρπου).

Β. Οδοποιία
1. Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων.
Α) Από οικία Νικόλαου Αθανασίου έως οικία Γεωργίου Κυριόπουλου  (250 μέτρα).
Β) Από θέση Πλατανάκια έως Μύλο Κων/νου Παπασταθόπουλου         (900 μέτρα).
Γ) Από οικία Γεωργίου Κουτσογεωργάκη έως οικία Κων/νου Αποστόλου (150 μέτρα).
Δ) Από οικία Νικόλαου Κυριόπουλου έως Λεωνίδα Σδράλη (200 μέτρα) .
Ε) Καναλάκι (100 μέτρα).
   ΣΤ) Από οικία Στυλιανής Κοντογεώργου έως Πλατανάκια (300 μέτρα).
Ζ) Από Λαογραφικό Μουσείο έως Εκκλησία Αγίου Νικολάου (100 μέτρα).
Η) Από οικία Νικόλαου Συρράφου έως οικία Νικόλαου Τσατσάνη        (500 μέτρα).
Θ) Από Κεντρική Πλατεία έως οικία Πολύκαρπου Καραμέρη (300 μέτρα).
Ι)  Από οικία Γεωργίου Νακόπουλου έως Χρήστου Σκαρλάτου (200 μέτρα).
ΙΑ) Από Εκκλησία Αγίου Νικολάου έως Γήπεδο Ποδοσφαίρου (150 μέτρα).
ΙΒ) Από οικία Νικόλαου Μαγκλάρα έως Κων/νου Αποστόλου.
ΙΓ) Από οικία Κων/νου Αποστόλου έως θέση Πλατανάκια (300 μέτρα) [Περιφερειακός].
2. Κατασκευή Κόμβου στην Τοπική Κοινότητα Καστριού.
3. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και προστασίας προς διασφάλιση  δρόμων.
Α) Βορειοανατολικά Γηπέδου Μπάσκετ.
Β) Από οικία Αντώνη Κατσανού έως Περιφερειακό.
4. Χαλικοστρώσεις Δρόμων.
5. Τσιμεντοστρώσεις.
Α) Θέση Γιούρτια (200 μέτρα).
Β) Από οικία Κατσίφα έως Περιφερειακό (200 μέτρα).

Γ. Χώροι Πρασίνου & «Υποδομές»
1.    Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού.
Α) Από οικία Γεώργιου Κυργιόπουλου έως οικία Κων/νου Χαλκιά           
Β) Νεκροταφείο (1 Στύλος).
Γ) Οικία Ηλία Μαγκλάρα (1 Στύλος).
                 Δ) Για κτηνοτροφική μονάδα Ηλία Σδράλη.
Ε) Για κτηνοτροφικές μονάδες: Σοφίας Μπέσσα, και Ανδρέα Κυριόπουλου
               ΣΤ) Από Γήπεδο Μπάσκετ έως οικία Βασιλείου Τσατσάνη
2.    Φωτισμός παιδικής χαράς – Parking
3.    Κατασκευή κεραμοσκεπής του Κοινοτικού Καταστήματος.
4.    Ανάπλαση και διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας. Υπάρχει μελέτη από την Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού 55.000€
5.    Κατασκευή Γηπέδου (5 x 5) στο Δημοτικό Σχολείο.
6.    Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στη θέση Μπουζιουρέκα. Υδρομάστευση της πηγής και κατασκευή βρύσης.
7.    Ετήσιος καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και κοπή χόρτων, καθαρισμός νεκροταφείου, καθαρισμός σχαρών υδραυλάκων δεξαμενής ύδρευσης.
8.    Δενδροφύτευση με διάφορα οπορωφόρα δέντρα στη θέση Πουρνάρι έως Γραμμενόρεμα.
9.    Σύνδεση αποχετευτικού αγωγού στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μακρακώμης.

     Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι για τον Χ.Υ.Τ.Α. Τρίλοφου είμαστε κάθετα αντίθετοι.O Πρόεδρος
της Τ.Κ.Γραμμένης,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο καθένας φέρειτην ευθύνη των λεγομένων του. Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται αμέσως.