ΓΡΑΜΜΕΝΗ 2011

ΓΡΑΜΜΕΝΗ 2011

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Πέμπτη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ του Δημοτικού Συμβούλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΗ ΜΑΓΔΑΡΑ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                   Μακρακώμη 21/02/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Κιν. 6974750420


Προς: Δήμαρχο Δήμου Μακρακώμης κ. Ευθύμιο Παπαευθυμίου, τους
           κ.κ. Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους


Θέμα: «Επιχειρήματα κατά της δημιουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή Μαγδάρα
της Τοπικής Κοινότητας Τριλόφου».


Κύριε Δήμαρχε όπως ανέφερα και σε πρόσφατη εισήγησή μου με θέμα «Υποβολή "Πράσινων" προτάσεων ανάπτυξης και Καινοτομιών προς τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και του βιοτικού επιπέδου» ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατά σημεία του Δήμου Μακρακώμης είναι το Περιβάλλον και το όμορφο φυσικό τοπίο. Πάνω σε αυτό στήριξα αρχές, μέτρα και έργα που σχετίζονται με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Άρα με το να συμφωνήσω στη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. θα ήμουν αντιφατικός με αυτά που είχα προτείνει, γιατί ο Χ.Υ.Τ.Α. ούτε το τοπικό ενδιαίτημα του Δήμου μας προστατεύει, κάθε άλλο θα έλεγα, αλλά ούτε και το φυσικό τοπίο.
Παράλληλα ας σκεφτούμε ότι σε πολύ μικρή απόσταση από την τοποθεσία δημιουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. υπάρχουν η Τοπική Κοινότητα Τριλόφου, μόλις 500 μέτρα από τον Χ.Υ.Τ.Α., 200 μέτρα η πηγή πόσιμου νερού του Τριλόφου, 1.000 μέτρα η Τοπική Κοινότητα Γραμμένης, ενώ το συγκεκριμένο χώρο διαπερνά το Γραμμενόρεμα, τα νερά του οποίου καταλήγουν στον Σπερχειό Ποταμό. Ανεξαρτήτως σχεδιασμού υπάρχει ο κίνδυνος ρύπανσης από τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α. έχοντας άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Αν αναλογιστούμε ότι λιγότερο από το 2% των Χ.Υ.Τ.Α. τηρούν το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών τότε οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων των κοινοτήτων Τριλόφου, Γραμμένης αλλά και των γύρω χωριών είναι βέβαιη.
Πρόσφατη έρευνα του Imperial College of London που χρηματοδοτήθηκε από την Βρετανική κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal είχε σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσο το γεγονός ότι μια γυναίκα που κατοικεί κοντά σε χωματερή μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδιά με ανωμαλίες κατά τη γέννηση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά των γυναικών που κατοικούσαν σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από χωματερές παρουσίασαν συγγενείς ανωμαλίες και μικρό βάρος γέννησης σε σύγκριση με άλλα παιδιά σε μακρινότερη απόσταση. Οι συγγενείς ανωμαλίες που βρέθηκαν να έχουν τα παιδιά περιλαμβάνουν προβλήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου, δυσγενεσίες του τοιχώματος της κοιλιάς που διορθώνονται μόνο με χειρουργικές επεμβάσεις.
Δεχόμενοι την πραγματοποίηση μιας τέτοιας κίνησης στην περιοχή, υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας και μάλιστα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, στερώντας από τα παιδιά μας το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία. Αυτό θέλουμε; Αυτές είναι οι καλύτερες συνθήκες υγείας που θα εξασφαλίσουμε στους πολίτες μας εν έτη 2011;
Κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. γίνεται παραγωγή βιοαερίου. Αν δεν τεθεί υπό έλεγχο μπορεί να είναι επικίνδυνο, αφενός για έκρηξη και πυρκαγιά, γεγονός που είχε πλήξει ανεπανόρθωτα την περιοχή των κοινοτήτων Γραμμένης και Τριλόφου υποβαθμίζοντας το οικοσύστημα και το φυσικό τους τοπίο, συνεισφέροντας επιπλέον στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αφετέρου το βιοαέριο παρουσία άλλων αερίων δίνει ενώσεις όπως διχλωρομεθάνιο, τριχλωροαιθυλένιο και τετραχλωροαιθάνιο τα οποία είναι καρκινογόνες ουσίες με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, του στομαχιού και των χοληφόρων οδών.
Όσον αφορά τα στραγγίσματα ελλοχεύει ο κίνδυνος ρύπανσης του πόσιμου νερού, καθιστώντας το νερό ακατάλληλο για πόση (όπως ανέφερα πιο πάνω ο Χ.Υ.Τ.Α. θα απέχει μόλις 200 μέτρα από την πηγή πόσιμου νερού του Τριλόφου), άρα και τις κοινότητες ακατάλληλες για κατοίκηση. Επιπροσθέτως υποβαθμίζεται η ποιότητα των νερών που προορίζονται για άρδευση υποβαθμίζοντας κατά συνέπεια την ποιότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικά προϊόντων που παράγονται, αλλά θέτει και ερωτήματα για την κατάσταση της υγιεινής τους. Θα είναι κατάλληλα προς κατανάλωση; Μήπως έχουν υπολείμματα που προέρχονται από τον Χ.Υ.Τ.Α.; Σας επισημαίνω ότι οι κοινότητες Γραμμένης, Kαστριού, Τριλόφου είναι αγροτικές και οι κλάδοι της γεωργίας και της κτηνοτροφίας είναι οι κύριοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. Άρα η δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. έχει και οικονομικές επιπτώσεις για την περιοχή.
Επιπροσθέτως δεν έχει συνυπολογίσει κανείς τις δυσάρεστες οσμές που θα διασκορπίζονται λόγω ανέμων στους γύρω οικισμούς ανάλογα με την φορά των ανέμων και τις εκπομπές σκόνης και αντικειμένων που θα κάνουν ακόμη δυσκολότερη τη διαβίωση των κατοίκων και των τριών κοινοτήτων, αλλά και τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω συχνής κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων κατά τη μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων.
Τέλος με αποφάσεις του Δασαρχείου Σπερχειάδας το 2001 και το 2010, 77 και 8 στρέμματα αντίστοιχα, στο χώρο που πρόκειται να γίνει ο Χ.Υ.Τ.Α. χαρακτηρίστηκαν ως αναδασωτέα, αποφάσεις οι οποίες δεν πρόκειται να αρθούν. Ακόμη θέτω το ερώτημα: «Πώς ένας χώρος 85 στρεμμάτων που έχει χαρακτηριστεί ήδη από το 2001 ως αναδασωτέος προτείνεται από τη μελετητική ομάδα για δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α.»;
Επιπλέον η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ.Α. στην ενότητα 5.3.2. «Επιλογή θέσης έργου» αναφέρει τρεις περιοχές κατάλληλες για τη δημιουργία του Χ.Υ.Τ.Α., με βάση κριτήρια επιλογής τα οποία εγκρίθηκαν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας. Πουθενά όμως δεν αναφέρονται τα κριτήρια αυτά. Επίσης δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ο λόγος που είναι κατάλληλη η περιοχή Μαγδάρα, για τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του έργου που καθιστούν την περιοχή αυτή καταλληλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες; Πρώτα απ’ όλα όμως δεν έχει αναφερθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ώστε να καταλήξει η έρευνα της μελετητικής ομάδας σε αυτές τις τρεις αρχικές θέσεις. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους όπως αναφέρει κατά λέξη η μελέτη που έχουν αυτές οι τρεις περιοχές;
Στον Πίνακα 5.1 «Τελική Βαθμολογία Υποψήφιων Χώρων» παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας. Η ανάλυση ευαισθησίας στηρίχθηκε σε συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι τέθηκαν τελείως αυθαίρετα, χωρίς καμία επιστημονική βάση, δεν αιτιολογείται καν ο λόγος που δόθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες τιμές στους συντελεστές, γεγονός που ίσως οδηγεί σε εσφαλμένες εκτιμήσεις. Επίσης δεν φαίνεται πουθενά πως προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, αλλά ούτε τα οικονομικά, και κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Μαγδάρα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους αμφισβητούμε την επιστημονική εγκυρότητα της υπάρχουσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και τη αξιοπιστία της μελετητικής ομάδας. Για να έχουμε σοβαρό αντίλογο είναι επιβεβλημένη η σύσταση επιστημονικής επιτροπής, που θα απαρτίζεται από εξειδικευμένα άτομα: χημικό μηχανικό, γεωλόγο, περιβαλλοντολόγο και δικηγόρο τα οποία με επιστημονικές αποδείξεις και τεκμήρια θα αποδείξουν ότι η θέση Μαγδάρα δεν είναι η καταλληλότερη τη δημιουργία του Χ.Υ.Τ.Α.


Παναγιώτης Β. Κοντογεώργος
Δημοτικός Σύμβουλος Μακρακώμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο καθένας φέρειτην ευθύνη των λεγομένων του. Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται αμέσως.